divendres, 20 de gener de 2017

El per què d'aquest blog

L'Escola Pia de Catalunya fa temps que ha pres una opció decidida per ser present en el sector social. La nostra missió, visió i valors ens porten a realitzar accions centrades en millorar la situació de la població en més risc d’exclusió. Aquestes accions cerquen que tota persona, sigui on sigui, pugui exercir la plena ciutadania i que, especialment els infants i joves en risc d'exclusió, pugui fer efectius els seus drets. Aquesta feina, en la qual tota la institució està fortament vinculada, necessita de la participació de tots els seus membres per tal que aquests esdevinguin protagonistes de la seva pròpia vida, i siguin actius en el canvi social. Aquest blog vol ser l’altaveu de totes les iniciatives d’Acció Social que endeguem des de l’activitat institucional i les nostres fundacions, però també una eina de relació i de comunicació amb tota la societat per oferir i per rebre informació. Benvinguts.